Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.
Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.
Całkowita wartość projektu: 99 999,90 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 99 999,90 zł

Nasza szkoła w ramach wspomnianego powyżej projektu otrzymała trzy laptopy ze słuchawkami.

Wyszukaj

tekst alternatywny

Zakątek SK Caritas

tekst alternatywny

e-Świetlica

tekst alternatywny

e-WF

tekst alternatywny

Szkoła uczestniczy w programie:

Skip to content