DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie w sprawie dostępności


To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Poznaniu – www.sp1.poznan.pl

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Poznaniu dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.sp1.poznan.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W Szkole Podstawowej nr 1 przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa www.sp1.poznan.pl spełnia wymagania w 89,36%.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa www.sp1.poznan.pl jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848).

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Strona jest zgodna z programami udźwiękowiającymi.
 • Podstrony znajdujące pod poszczególnymi pozycjami z menu dostępne są także z po otwarciu danej strony.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają właściwie zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
 • Przydatne linki:
 • Web Content Accessibility Guidelines 2.0
 • Polskie tłumaczenie WCAG
 • Dostępne strony
 • Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej
 • Procedura składania wniosków o zapewnienie dostępności

Wyszukaj

tekst alternatywny

Zakątek SK Caritas

tekst alternatywny

e-Świetlica

tekst alternatywny

e-WF

tekst alternatywny

Szkoła uczestniczy w programie:

Skip to content