Rada Rodziców

WITAMY W SERWISIE INTERNETOWYM RADY RODZICÓW SZKOŁY NR 1 W POZNANIU

Szanowni Państwo, to dzięki Waszemu zaangażowaniu i wsparciu finansowemu, możemy cały czas wspólnie doskonalić naszą szkołę i proces nauczania naszych dzieci.

CEL DZIAŁANIA I REGULAMIN RADY RODZICÓW

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a) reprezentowanie ogółu rodziców uczniów Szkoły; występowanie do organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły
b) występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły
c) stanowienie o zasadach wydatkowania funduszy Rady Rodziców gromadzonych z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł celem wspierania działalności statutowej Szkoły

Z Regulaminem Rady Rodziców można zapoznać się tutaj.

SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW

Składki na Radę Rodziców na rok szkolny 2019/2020 wynoszą:

Jedno dziecko w szkole: 40zł

Dwoje i więcej dzieci w szkole: 60zł (łącznie)

Wpłaty można dokonać skarbnikowi klasowemu lub na rachunek bankowy Szkolnej Rady Rodziców:

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W Poznaniu

ul. HEZJODA 15

60-461 POZNAŃ

Numer konta:     08 1240 1747 1111 0010 9443 9044

                              PeKaO S.A I odział Poznań

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko dziecka / dzieci / klasa

KONTAKT Z RR

Wszelkie pomysły, uwagi, inicjatywy czy problemy, w które Rada mogłaby się zaangażować prosimy przesyłać na nasz adres mail: radasp1poznan@gmail.com

Serdecznie zachęcamy wszystkich Rodziców do pozostawania z nami w kontakcie i aktywnego działania.

WYDATKOWANIE FUNDUSZY:

  • organizujemy szereg inicjatyw dla dzieci (np. pokazy planetarium, spotkania z ciekawymi osobami)
  • zakupiliśmy podręczniki do j.polskiego do wszystkich pracowni dla klas IV i V
  • kupujemy nagrody w konkursach szkolnych
  • kupujemy sprzęt sportowy – wyposażenie patio (stoły do ping-ponga, piłkarzyki, skakanki itp.)
  • dofinansowujemy wycieczki dla dzieci (z rodzin mniej zamożnych)
  • dofinansowujemy basen dla dzieci (z rodzin mniej zamożnych)
  • dofinansowujemy bal na zakończenie szkoły
  • kupujemy upominki dla pierwszych klas (na pasowanie)
  • kupujemy owoce na coroczną szkolną grę terenową

Wyszukaj

Zakątek SK Caritas

tekst alternatywny

e-Świetlica

tekst alternatywny

e-WF

tekst alternatywny

English Corner

tekst alternatywny