Rada Rodziców

WITAMY W SERWISIE INTERNETOWYM RADY RODZICÓW SZKOŁY NR 1 W POZNANIU

Szanowni Państwo, to dzięki Waszemu zaangażowaniu i wsparciu finansowemu, możemy cały czas wspólnie doskonalić naszą szkołę i proces nauczania naszych dzieci.

CEL DZIAŁANIA I REGULAMIN RADY RODZICÓW

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a) reprezentowanie ogółu rodziców uczniów Szkoły; występowanie do organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły
b) występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły
c) stanowienie o zasadach wydatkowania funduszy Rady Rodziców gromadzonych z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł celem wspierania działalności statutowej Szkoły

Z Regulaminem Rady Rodziców można zapoznać się tutaj.

SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW

Składki na Radę Rodziców na rok szkolny 2022/2023 wynoszą:

– jedno dziecko w szkole: 50zł
każde kolejne dziecko w szkole: 10zł

Rekomendujemy aby wpłaty realizować poprzez skarbnika klasowego (najlepiej aby skarbnik wpłacał za dzieci tylko ze „swojej” klasy) oczywiście możliwa jest także wpłata bezpośrednia.

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W Poznaniu

ul. HEZJODA 15

60-461 POZNAŃ

Numer konta:     08 1240 1747 1111 0010 9443 9044

                              PeKaO S.A I odział Poznań

Tytuł wpłaty – proszę o opisywanie wpłat zgodnie z poniższym schematem:

W przypadku wpłaty za jedno lub więcej dzieci z tej samej klasy:
wpłata na RR SP1 – (liczba dzieci których dotyczy wpłata) x dziecko klasa [numer klasy]

Np.:
wpłata na RR SP1 – 1x dziecko klasa 1a
wpłata na RR SP1 – 5x dziecko klasa 2a
wpłata na RR SP1 – 5x dziecko 2a

W przypadku wpłaty za jedno lub więcej dzieci z różnych klas:
wpłata na RR SP1 – (liczba dzieci których dotyczy wpłata)  x dziecko klasa [numer klasy], (liczba dzieci których dotyczy wpłata)  x dziecko klasa [numer klasy],…

Np.:
wpłata na RR SP1 – 5x dziecko klasa 2a, 1x dziecko 3a, 2x  dziecko 8b
lub
wpłata na RR SP1 – 5x 2a, 1x 3a, 2x  8b

KONTAKT Z RR

Wszelkie pomysły, uwagi, inicjatywy czy problemy, w które Rada mogłaby się zaangażować prosimy przesyłać na nasz adres mail: radasp1poznan@gmail.com lub poprzez system Librus.

Serdecznie zachęcamy wszystkich Rodziców do pozostawania z nami w kontakcie i aktywnego działania.

WYDATKOWANIE FUNDUSZY:

 • organizujemy szereg inicjatyw dla dzieci (np. pokazy planetarium, spotkania z ciekawymi osobami)
 • kupujemy upominki dla pierwszych klas (na pasowanie)
 • zakupiliśmy podręczniki do j.polskiego do wszystkich pracowni dla klas IV i V
 • kupujemy nagrody w konkursach szkolnych
 • kupujemy sprzęt sportowy – wyposażenie patio (stoły do ping-ponga, piłkarzyki, skakanki itp.)
 • kupujemy sprzęt na zewnątrz i wewnątrz szkoły dla naszych dzieci (m.in. zakup części szafek szkolnych, zakup stojaków na rowery i hulajnogi itp.)
 • dofinansowujemy wycieczki dla dzieci (z rodzin mniej zamożnych)
 • dofinansowujemy basen dla dzieci (z rodzin mniej zamożnych)
 • dofinansowujemy bal na zakończenie szkoły
 • kupujemy owoce na coroczną szkolną grę terenową

PRZYKŁADY POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚĆ:

 • w zastępstwie szkoły organizujemy zajęcia basenu dla klas II,III
 • wspomagamy rodziców w zakupach grupowych pomocy przedmiotowych (m.in. zakup dostępu do dodatkowych pomocy z Informatyki bezpośrednio w wydawnictwie)

Wyszukaj

tekst alternatywny

Zakątek SK Caritas

tekst alternatywny

e-Świetlica

tekst alternatywny

e-WF

tekst alternatywny

Szkoła uczestniczy w programie:

Skip to content