Comenius

W roku 2012 i 2013 nasza szkoła brała udział w wielostronnym projekcie edukacyjnym „Comenius” – „My art is your art” (Moja sztuka jest twoją sztuką).

Comenius logo

  Gimnazjum zgłosiło swą kandydaturę do udziału w projekcie w ubiegłym roku szkolnym. Na wyniki czekaliśmy aż do początku lipca 2012, jak się okazało w wyniku selekcji projekt uzyskał na poziomie europejskim status „zaakceptowany” i otrzymał 93,80 punktów na 100 możliwych.

  Naszymi partnerami będą trzy szkoły europejskie, z Niemiec, Włoch i Hiszpanii. Ta ostatnia jest głównym koordynatorem projektu.

  Projekt został zaplanowany na dwa lata. W pierwszym roku wezmą w nim uczniowie klas II, a w przyszłym uczniowie obecnych klas I.

  Jego głównymi założeniami są:

  1. budowanie świadomości narodowej i ponadnarodowej uczniów szkół europejskich
  2. poznanie i docenienie innych kultur
  3. wzbudzanie poszanowania i tolerancji dla rówieśników wzrastających w odmiennych środowiskach
  4. podniesienie umiejętności językowych wzbogacone przez dogłębną wiedzę na temat kultury i zwyczajów innych nacji
  5. przełamywanie życiowych barier i trudności, pobudzanie wiary we własne możliwości
  6. przełamywanie stereotypów dalekich od rzeczywistości
  7. wzbudzanie tolerancji ponadnarodowej
  8. poszanowania własnego dziedzictwa kulturowego, dzielenie się wiedzą na jego temat
  9. wzbudzanie poczucia dumy narodowej

  W ramach projektu zaplanowane są różne działania, w które zaangażowane będą wszystkie szkoły. Podstawowym językiem komunikacji między uczestnikami projektu będzie j. angielski. Komunikacja między uczniami będzie odbywać się poprzez stworzony na potrzeby projektu wspólny blog. Część uczniów biorących udział w projekcie będzie miało możliwość wyjazdu do szkół partnerskich w celu zaprezentowania realizowanych dokonań.

  Zaplanowane działania na dwa lata trwania projektu obejmują m.in.:

  1. utworzenie platformy komunikacyjnej
  2. nagranie płyty DVD z tradycyjną muzyką i tańcami z poszczególnych państw oraz prezentowanie jej na blogu oraz na gościnnych wyjazdach
  3. prezentowanie najważniejszych zabytków partnerów projektu
  4. organizowanie quizów na temat kultury i sztuki poszczególnych krajów
  5. prezentowanie strojów ludowych oraz muzyki folk z poszczególnych regionów
  6. prezentowanie tańca (nagranie płyty DVD)
  7. wizyty gościnne z udziałem uczniów i nauczycieli poszczególnych państw (wymiana doświadczeń oraz prezentowanie własnych dokonań)

  Do udziału w projekcie nasza szkoła zgłosiła 100 uczniów oraz 16 nauczycieli przedmiotów. Wśród zaplanowanych spotkań partnerów projektu, jedno z nich, w październiku 2013 roku zostało zaplanowane w naszej szkole.

  Wszystkich chętnych uczniów klas II i I zapraszamy i zachęcamy do udziału w projekcie! Gwarantujemy dobrą zabawę a przy okazji szybką, naturalną naukę j. angielskiego!

  Wyszukaj

  tekst alternatywny

  Zakątek SK Caritas

  tekst alternatywny

  e-Świetlica

  tekst alternatywny

  e-WF

  tekst alternatywny

  Szkoła uczestniczy w programie:

  Skip to content